ตารางอบรมโครงการ
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 1 เวลา 08.30-16.00 น.
  22 ก.ย. 61 โรงแรม ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 2 เวลา 08.30-16.00 น.
  25 ก.ย. 61 โรงแรม โฆษะ จ.ขอนแก่น
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 3 เวลา 08.30-16.00 น.
  29 ก.ย. 61 โรงแรม แคนทารี่ จ.นครราชสีมา
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 4 เวลา 08.30-16.00 น.
  02 ต.ค. 61 โรงแรม ลีการ์เด้น จ.สงขลา
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 5 เวลา 08.30-16.00 น.
  06 ต.ค. 61 โรงแรม เซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 6 เวลา 08.30-16.00 น.
  17 ต.ค.61 โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน จ.เชียงใหม่
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ เวลา 08.30-16.00 น.
  27 ต.ค. 61 โรงแรมใน จ.ภูเก็ต (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 8 เวลา 08.30-16.00 น.
  30 ต.ค. 61 โรงแรมใน จ.กระบี่ (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 9 เวลา 08.30-16.00 น.
  03 พ.ค. 61 โรงแรมใน จ.สุราษฎร์ธานี (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 10 เวลา 08.30-16.00 น.
  06 พ.ค. 61 โรงแรมใน จ.สระบุรี (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 11 เวลา 08.30-16.00 น.
  10 พ.ย. 61 โรงแรมใน จ.เพชรบุรี (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 12 เวลา 08.30-16.00 น.
  13 พ.ย. 61 โรงแรมใน จ.กาญจนบุรี (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 13 เวลา 08.30-16.00 น.
  17 พ.ย. 61 โรงแรมใน จ.ระยอง (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 14 เวลา 08.30-16.00 น.
  20 พ.ย. 61 โรงแรมใน จ.อยุธยา (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 15 เวลา 08.30-16.00 น.
  27 พ.ย. 61 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ จ.กรุงเทพมหานคร