ติดต่อเรา สอบถามข้อมูล ติชม หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์และอีเมล โทรศัพท์ 0-2202 4579 โทรสาร 0-2354 3116 ,>0-2354 3257 วันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
 หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์